IMPULS
PŘIHLÁSIT SE
Meet and Code Logo
Před začátkem soutěže prosím vyplňte tento dotazník:
Meet and Code: Anketa pro účastníky

Informace k soutěži

Pokyny

  1. Na stránku se přihlašte pomocí údajů, které jste dostali e-mailem. Po přihlášení si pak stáhněte zadání pro vaší kategorii, vypracujte jednotlivé úlohy a nahrajte je. Úlohy můžete nahrávat opakovaně.
  2. Jako řešení budou hodnoceny jen soubory s příponou .bpr.
  3. Na vypracování a odevzdání programů máte 120 minut od přihlášení do soutěže. Po uplynutí této doby již nemůžete programy odevzdávat.
  4. Kategorie B a C: Při řešení úloh nemůžete využívat scény, vlastní banky anebo jiné pomocné soubory!

Bodování

Body, které jsou uvedené u jednotlivých úloh, jsou určeny za funkčnost jednotlivých částí zadání. Tato hodnota se násobí koeficientem v hodnotě 1.0 – 2.0, který je přidělován za efektivnost řešení a přehlednost programu. Skutečný počet bodů za dané řešení může být proto až dvojnásobný.

Prosíme o zaslání fotky ze soutěže na email souteze@tib.cz. Děkujeme.